Born To Build
Design & Consultant

เสาเข็มไมโครไพล์

Born To Build ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มไมโครไพล์ทางภาคเหนือ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ ควบคุมคุณภาพโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ เป็นหนึ่งในกลุ่ม ” PP MicroPile ” เสาเข็มแห่งอนาคต

เสาเข็มไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มสำหรับการต่อเติมบ้าน รับน้ำหนักได้เสมือนเสาเข็มใหญ่ปกติ, เสาเข็มมีขนาดสองหน้าตัด 20 และ 25 เซ็นติเมตร รับน้ำหนักความปลอดภัยอยู่ที่ 20 และ 32 ตัน ต่อ ต้น

บริษัทฯ ของเรา เป็นหนึ่งในกลุ่ม ” PP MicroPile ” เรามีโรงงานเป็นของเราเอง และควบคุมการผลิตโดยวิศวกรมืออาชีพในทุกขั้นตอน เราใช้คอนกรีตอัดกำลังสูงของปูนอินทรีนครหลวง ในการผลิตเสาเข็มไมโครไพล์

ทุกขั้นตอนในการผลิต ควบคุมการผลิตโดยวิศวกรมืออาชีพ และผลิตเสาเข็มตามหลักมาตราฐานอุตสาหกรรม ISO 9001

บริการตอกเสาเข็มไมโครไพล์

Born To Build ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์ทางภาคเหนือ ควบคุมคุณภาพโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ เป็นหนึ่งในกลุ่ม ” PP MicroPile ” เสาเข็มแห่งอนาคต

เราสามารถทำงานในพื้นที่ เตี้ย แคบ เข้าถึงอยาก ความสูงที่ใช้ 2 เมตร 80 เซ็นติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร

โดยลักษณะงานเน้นไปที่หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน เสาเข็มเป็นระบบดอบเฮมเมอร์ และไม่จำเป็นต้องขุดดินขึ้นมา

ปั่นจั่นของเรา ตอกเสาเข็มด้วยแรงสั่นสะเทือนที่น้อย ไม่ทำลายโครงสร้างหลัก และสามารถตอกชิดผนังด้วยระยะเพียง 50 เซ็นติเมตร  

งานต่อเติม รากฐาน ต้องเสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มแห่งอนาคต

ผลงานของเรา

บริการงานของเรา

งานก่อสร้าง

Born To Build คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ อพาร์เม้น สำนักงาน ด้วยประสบการณ์ และทีมงานคุณภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

งานออกแบบ

Born To Build รับงานออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอก เรามีทีมงานออกแบบที่มีความเป็นมืออาชีพ ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม 3D เพื่อให้ลูกค้าได้เห็น และปรับเปลี่ยนตามความพอใจ ของลูกค้าเป็นหลัก

BTB MicroPile

Born To Build ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มไมโครไพล์ทางภาคเหนือ เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย พร้อมบริการรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์ รับออกแบบงานโครงสร้างฐานราก ควบคุมคุณภาพโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ภายใต้เครือบริษัท PP MicroPile เสาเข็มแห่งอนาคต

Born To Build
Design & Consultant

website: www.btbmicropile.com

    Born To Build
    Design & Consultant

    เลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
    จังหวัดพะเยา 56000